User Tools

Site Tools


6487--6280-sicardy-la-gi

Sicardy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6280
Tên thay thế 1980 RJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9004622
Viễn điểm quỹ đạo 2.5445160
Độ lệch tâm 0.1448947
Chu kỳ quỹ đạo 1210.2020029
Độ bất thường trung bình 74.78140
Độ nghiêng quỹ đạo 6.55545
Kinh độ của điểm nút lên 354.46611
Acgumen của cận điểm 49.85693
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

6280 Sicardy (1980 RJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1980 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6280 Sicardy
6487--6280-sicardy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)