User Tools

Site Tools


6488--6422-akagi-la-gi

Akagi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 7 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6422
Đặt tên theo Mount Akagi
Tên thay thế 1994 CD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2210821
Viễn điểm quỹ đạo 3.0284551
Độ lệch tâm 0.1537989
Chu kỳ quỹ đạo 1553.2270860
Độ bất thường trung bình 351.11350
Độ nghiêng quỹ đạo 14.63003
Kinh độ của điểm nút lên 126.57843
Acgumen của cận điểm 166.70091
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

6422 Akagi (1994 CD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 2 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6422 Akagi
6488--6422-akagi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)