User Tools

Site Tools


6489--6552-higginson-la-gi

6552 Higginson (tên chỉ định: 1989 GH) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 5 tháng 4 năm 1989. Nó được đặt theo tên George Higginson, a boy from Lancaster, England, who died in a 2009 traffic accident.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
6489--6552-higginson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)