User Tools

Site Tools


6490--6672-corot-la-gi

Corot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6672
Đặt tên theo Jean-Baptiste-Camille Corot
Tên thay thế 1213 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8943072
Viễn điểm quỹ đạo 2.9290044
Độ lệch tâm 0.2145201
Chu kỳ quỹ đạo 1367.9537604
Độ bất thường trung bình 133.25486
Độ nghiêng quỹ đạo 4.79786
Kinh độ của điểm nút lên 209.27461
Acgumen của cận điểm 166.12338
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

6672 Corot (1213 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6672 Corot
6490--6672-corot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)