User Tools

Site Tools


6491--6800-saragamine-la-gi

Saragamine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma
Ngày khám phá 29 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6800
Tên thay thế 1994 UC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2293921
Viễn điểm quỹ đạo 3.0930085
Độ lệch tâm 0.1622607
Chu kỳ quỹ đạo 1585.6771771
Độ bất thường trung bình 23.48022
Độ nghiêng quỹ đạo 8.52090
Kinh độ của điểm nút lên 339.45435
Acgumen của cận điểm 70.60139
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

6800 Saragamine (1994 UC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 10 năm 1994 bởi A. Nakamura ở Kuma.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6800 Saragamine
6491--6800-saragamine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)