User Tools

Site Tools


6492--6935-morisot-la-gi

Morisot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6935
Đặt tên theo Berthe Morisot
Tên thay thế 4524 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0820685
Viễn điểm quỹ đạo 2.4722193
Độ lệch tâm 0.0856667
Chu kỳ quỹ đạo 1255.1167799
Độ bất thường trung bình 295.16835
Độ nghiêng quỹ đạo 0.54470
Kinh độ của điểm nút lên 227.43435
Acgumen của cận điểm 155.61690
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

6935 Morisot (4524 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6935 Morisot
6492--6935-morisot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)