User Tools

Site Tools


6495--7140-osaki-la-gi

Osaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 4 tháng 3 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7140
Tên thay thế 1994 EE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7703760
Viễn điểm quỹ đạo 2.7618284
Độ lệch tâm 0.2187572
Chu kỳ quỹ đạo 1245.9989589
Độ bất thường trung bình 264.89725
Độ nghiêng quỹ đạo 4.59171
Kinh độ của điểm nút lên 67.61088
Acgumen của cận điểm 271.79027
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

7140 Osaki (1994 EE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7140 Osaki
6495--7140-osaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)