User Tools

Site Tools


6496--7267-victormeen-la-gi

7267 Victormeen (provisional designation: 1943 DF) là một Mars-crossing Hành tinh vi hình. Nó được phát hiện bởi Liisi Oterma ở University of Turku ở Turku, Finland, ngày 23 tháng 2 năm 1943. Nó được đặt theo tên Victor Ben Meen, a Canadian mineralogist and geologist, noted for his research thuộc impact craters such as Pingualuit.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 7001–8000
  • JPL Small-Body Database Browser
6496--7267-victormeen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)