User Tools

Site Tools


6497--7412-linnaeus-la-gi

Linnaeus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7412
Đặt tên theo Carl Linnaeus
Tên thay thế 1990 SL9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6611186
Viễn điểm quỹ đạo 3.6829236
Độ lệch tâm 0.1610653
Chu kỳ quỹ đạo 2063.4907442
Độ bất thường trung bình 120.10122
Độ nghiêng quỹ đạo 2.57652
Kinh độ của điểm nút lên 99.30278
Acgumen của cận điểm 166.34330
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

7412 Linnaeus (1990 SL9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1990 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7412 Linnaeus
6497--7412-linnaeus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)