User Tools

Site Tools


6498--7550-woolum-la-gi

Woolum
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7550
Tên thay thế 1981 EV8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8441534
Viễn điểm quỹ đạo 2.7366286
Độ lệch tâm 0.1948303
Chu kỳ quỹ đạo 1266.0849944
Độ bất thường trung bình 134.25455
Độ nghiêng quỹ đạo 5.52401
Kinh độ của điểm nút lên 212.32252
Acgumen của cận điểm 134.90950
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

7550 Woolum (1981 EV8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7550 Woolum
6498--7550-woolum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)