User Tools

Site Tools


6499---15981-1998-up6-la-gi


(15981) 1998 UP6 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 18 tháng 10 năm 1998.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 15001–16000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
6499---15981-1998-up6-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)