User Tools

Site Tools


6500---177625-2004-jd-la-gi

(177625)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 8 tháng 5 năm 2004
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 177625
Tên thay thế 2004 JD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3064185
Viễn điểm quỹ đạo 3.2165125
Độ lệch tâm 0.1647846
Chu kỳ quỹ đạo 1676.1306747
Độ bất thường trung bình 104.86593
Độ nghiêng quỹ đạo 3.07244
Kinh độ của điểm nút lên 217.66200
Acgumen của cận điểm 240.82070
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

177625 (2004 JD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 5 năm 2004 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 177625
6500---177625-2004-jd-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)