User Tools

Site Tools


6502--6093-makoto-la-gi

Makoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 30 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6093
Tên thay thế 1990 QP5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1440452
Viễn điểm quỹ đạo 2.8146014
Độ lệch tâm 0.1352297
Chu kỳ quỹ đạo 1425.9298934
Độ bất thường trung bình 171.12420
Độ nghiêng quỹ đạo 6.23766
Kinh độ của điểm nút lên 167.79212
Acgumen của cận điểm 192.15028
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

6093 Makoto (1990 QP5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1990 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6093 Makoto
6502--6093-makoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)