User Tools

Site Tools


6505--6423-harunasan-la-gi

Harunasan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6423
Đặt tên theo Mount Haruna
Tên thay thế 1994 CP2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4274303
Viễn điểm quỹ đạo 3.5729067
Độ lệch tâm 0.1909020
Chu kỳ quỹ đạo 1898.0903682
Độ bất thường trung bình 15.42946
Độ nghiêng quỹ đạo 11.12469
Kinh độ của điểm nút lên 340.91865
Acgumen của cận điểm 36.85665
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

6423 Harunasan (1994 CP2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6423 Harunasan
6505--6423-harunasan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)