User Tools

Site Tools


6507--6673-degas-la-gi

Degas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6673
Đặt tên theo Edgar Degas
Tên thay thế 2246 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9143546
Viễn điểm quỹ đạo 2.9461466
Độ lệch tâm 0.2122810
Chu kỳ quỹ đạo 1383.8053263
Độ bất thường trung bình 152.27127
Độ nghiêng quỹ đạo 3.97046
Kinh độ của điểm nút lên 39.47506
Acgumen của cận điểm 294.85993
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

6673 Degas (2246 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6673 Degas
6507--6673-degas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)