User Tools

Site Tools


6508--6801-st-ekov-la-gi

6801 Střekov là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1198.1540839 ngày (3.28 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
6508--6801-st-ekov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)