User Tools

Site Tools


6509--6936-cassatt-la-gi

Cassatt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6936
Đặt tên theo Mary Cassatt
Tên thay thế 6573 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3924538
Viễn điểm quỹ đạo 2.8055286
Độ lệch tâm 0.0794683
Chu kỳ quỹ đạo 1530.4024002
Độ bất thường trung bình 335.69171
Độ nghiêng quỹ đạo 3.66234
Kinh độ của điểm nút lên 126.89715
Acgumen của cận điểm 31.24355
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

6936 Cassatt (6573 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6936 Cassatt
6509--6936-cassatt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)