User Tools

Site Tools


6511--tr-l-nh-la-gi

Trà Lĩnh
Huyện
Địa lý
Diện tích 257
Dân số  
 Tổng cộng 21.558 người (2009) [1]
 Mật độ
Dân tộc Tày, Nùng, Mông, Kinh...
Hành chính
Tỉnh Cao Bằng
Huyện lỵ Hùng Quốc
Chính quyền  
 Chủ tịch UBND Trịnh Trường Huy
Phân chia hành chính 01 thị trấn, 09 xã
Số điện thoại 0263880112
Số fax 0263880219

Trà Lĩnh là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Huyện nằm ở phía bắc tỉnh Cao Bằng, phía bắc giáp Quảng Tây - Trung Quốc, phía tây, tây nam là huyện Hà Quảng và Hòa An, phía đông, đông nam là huyện Trùng Khánh và Quảng Uyên.

Huyện có diện tích 257 km² và dân số là 21.000 người. Huyện ly là thị trấn Hùng Quốc nằm trên quốc lộ 34 kéo dài (đoạn đèo Mã Phục - Cửa khẩu Quốc gia Trà Lĩnh), cách thị xã Cao Bằng 37 km về hướng nam và biên giới Việt Nam - Trung Quốc 5 km về hướng bắc

Huyện Trà Lĩnh có tên cũ là huyện Trấn Biên. Huyện Trấn Biên đổi tên thành huyện Trà Lĩnh theo Nghị định số 153-TTg của Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 20/3/1958.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Trà Lĩnh

6511--tr-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)