User Tools

Site Tools


6512--7141-bettarini-la-gi

Bettarini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Boattini, A., Tombelli, M.
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 12 tháng 3 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7141
Tên thay thế 1994 EZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5354397
Viễn điểm quỹ đạo 3.0378439
Độ lệch tâm 0.0901451
Chu kỳ quỹ đạo 1699.1046993
Độ bất thường trung bình 5.91791
Độ nghiêng quỹ đạo 9.86827
Kinh độ của điểm nút lên 47.72769
Acgumen của cận điểm 155.63225
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

7141 Bettarini (1994 EZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 3 năm 1994 bởi Boattini, A., Tombelli, M. ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7141 Bettarini
6512--7141-bettarini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)