User Tools

Site Tools


6513--7268-chigorin-la-gi

Chigorin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1972
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7268
Tên thay thế 1972 TF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8378927
Viễn điểm quỹ đạo 2.6891467
Độ lệch tâm 0.1880377
Chu kỳ quỹ đạo 1243.8696231
Độ bất thường trung bình 165.28252
Độ nghiêng quỹ đạo 4.50458
Kinh độ của điểm nút lên 179.36901
Acgumen của cận điểm 189.76996
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

7268 Chigorin (1972 TF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1972 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7268 Chigorin
6513--7268-chigorin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)