User Tools

Site Tools


6514--7413-galibina-la-gi

Galibina
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva và G. R. Kastel'
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7413
Tên thay thế 1990 SH28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4754178
Viễn điểm quỹ đạo 3.6937402
Độ lệch tâm 0.1974860
Chu kỳ quỹ đạo 1978.7561835
Độ bất thường trung bình 91.74874
Độ nghiêng quỹ đạo 0.53753
Kinh độ của điểm nút lên 25.53367
Acgumen của cận điểm 343.45500
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

7413 Galibina (1990 SH28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1990 bởi L. V. Zhuravleva và G. R. Kastel' ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7413 Galibina
6514--7413-galibina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)