User Tools

Site Tools


6515--7551-edstolper-la-gi

Edstolper
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7551
Tên thay thế 1981 EF26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8779111
Viễn điểm quỹ đạo 3.5486909
Độ lệch tâm 0.1043755
Chu kỳ quỹ đạo 2103.9021424
Độ bất thường trung bình 298.92121
Độ nghiêng quỹ đạo 6.95343
Kinh độ của điểm nút lên 174.95321
Acgumen của cận điểm 315.13286
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

7551 Edstolper (1981 EF26) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7551 Edstolper
6515--7551-edstolper-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)