User Tools

Site Tools


6520--6424-ando-la-gi

Ando
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate, K., Watanabe, K.
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 14 tháng 3 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6424
Tên thay thế 1994 EN3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7032765
Viễn điểm quỹ đạo 3.3399713
Độ lệch tâm 0.1053564
Chu kỳ quỹ đạo 1918.4877201
Độ bất thường trung bình 18.99444
Độ nghiêng quỹ đạo 11.06157
Kinh độ của điểm nút lên 144.05219
Acgumen của cận điểm 260.90863
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

6424 Ando (1994 EN3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 3 năm 1994 bởi Endate, K., Watanabe, K. ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6424 Ando
6520--6424-ando-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)