User Tools

Site Tools


6521--6554-takatsuguyoshida-la-gi

Takatsuguyoshida
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Mizuno và T. Furuta
Nơi khám phá Kani
Ngày khám phá 28 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6554
Tên thay thế 1989 UO1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7149333
Viễn điểm quỹ đạo 2.6679315
Độ lệch tâm 0.2174373
Chu kỳ quỹ đạo 1184.9240923
Độ bất thường trung bình 298.57659
Độ nghiêng quỹ đạo 4.12499
Kinh độ của điểm nút lên 194.17404
Acgumen của cận điểm 145.80635
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

6554 Takatsuguyoshida (1989 UO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1989 bởi Y. Mizuno và T. Furuta ở Kani.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6554 Takatsuguyoshida
6521--6554-takatsuguyoshida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)