User Tools

Site Tools


6523--6802-ernovice-la-gi

6802 Černovice
Tên
Tên Černovice
Tên chỉ định 1995 UQ2
Phát hiện
Người phát hiện Miloš Tichý
Ngày phát hiện 24 tháng 10 năm 1995
Nơi phát hiện đài thiên văn Klet
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2486870
Bán trục lớn (a) 3.0521548 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.2931236 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.8111860 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.33 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.10079°
Kinh độ (Ω) 352.81695°
Acgumen (ω) 1.29546°
Độ bất thường trung bình (M) 145.36756°

6802 Černovice là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 2.2931236 AU. Nó có độ lệnh tâm quỹ đạo là 0.2486870 và chu kỳ quỹ đạo là 1947.6380750 ngày (5.33 năm).[1]

Cabrera has độ nghiêng quỹ đạo là 2.10079°.

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 1995 bởi Miloš Tichý.

Nó được đặt theo tên Cernovice, the town in which the discoverer lived in his youth.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2008. 
6523--6802-ernovice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)