User Tools

Site Tools


6524--6937-valadon-la-gi

Valadon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6937
Đặt tên theo Suzanne Valadon
Tên thay thế 1010 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7570884
Viễn điểm quỹ đạo 3.2645658
Độ lệch tâm 0.0842754
Chu kỳ quỹ đạo 1908.2143593
Độ bất thường trung bình 70.83388
Độ nghiêng quỹ đạo 9.47945
Kinh độ của điểm nút lên 203.83405
Acgumen của cận điểm 320.70847
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

6937 Valadon (1010 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6937 Valadon
6524--6937-valadon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)