User Tools

Site Tools


6526--7142-spinoza-la-gi

Spinoza
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 12 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7142
Đặt tên theo Baruch Spinoza
Tên thay thế 1994 PC19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7998978
Viễn điểm quỹ đạo 3.5143172
Độ lệch tâm 0.1131446
Chu kỳ quỹ đạo 2048.9552320
Độ bất thường trung bình 262.94101
Độ nghiêng quỹ đạo 0.32987
Kinh độ của điểm nút lên 113.22860
Acgumen của cận điểm 112.58030
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

7142 Spinoza (1994 PC19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7142 Spinoza
6526--7142-spinoza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)