User Tools

Site Tools


6527--7269-alprokhorov-la-gi

Alprokhorov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7269
Tên thay thế 1975 VK2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6890165
Viễn điểm quỹ đạo 3.3115167
Độ lệch tâm 0.1037408
Chu kỳ quỹ đạo 1898.1835438
Độ bất thường trung bình 105.40507
Độ nghiêng quỹ đạo 2.93496
Kinh độ của điểm nút lên 84.21704
Acgumen của cận điểm 281.94096
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

7269 Alprokhorov (1975 VK2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1975 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7269 Alprokhorov
6527--7269-alprokhorov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)