User Tools

Site Tools


6528--7414-bosch-la-gi

Bosch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. D. Schmadel và F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7414
Đặt tên theo Carl Bosch
Tên thay thế 1990 TD8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4934030
Viễn điểm quỹ đạo 3.8619096
Độ lệch tâm 0.2153327
Chu kỳ quỹ đạo 2068.9920336
Độ bất thường trung bình 42.47404
Độ nghiêng quỹ đạo 0.72695
Kinh độ của điểm nút lên 160.04016
Acgumen của cận điểm 216.73150
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

7414 Bosch (1990 TD8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1990 bởi L. D. Schmadel và F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7414 Bosch
6528--7414-bosch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)