User Tools

Site Tools


6529--7552-sephton-la-gi

Sephton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7552
Tên thay thế 1981 EB27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3934434
Viễn điểm quỹ đạo 2.7131276
Độ lệch tâm 0.0626025
Chu kỳ quỹ đạo 1490.2101267
Độ bất thường trung bình 286.56137
Độ nghiêng quỹ đạo 3.48096
Kinh độ của điểm nút lên 159.69131
Acgumen của cận điểm 323.95789
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

7552 Sephton (1981 EB27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7552 Sephton
6529--7552-sephton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)