User Tools

Site Tools


6532--6097-koishikawa-la-gi

Koishikawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 29 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6097
Đặt tên theo Masahiro Koishikawa
Tên thay thế 1991 UK2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0947495
Viễn điểm quỹ đạo 2.5220621
Độ lệch tâm 0.0925558
Chu kỳ quỹ đạo 1281.0517150
Độ bất thường trung bình 251.91415
Độ nghiêng quỹ đạo 6.13350
Kinh độ của điểm nút lên 204.99109
Acgumen của cận điểm 204.78400
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

6097 Koishikawa (1991 UK2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 10 năm 1991 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6097 Koishikawa
6532--6097-koishikawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)