User Tools

Site Tools


6534--6284-borisivanov-la-gi

Borisivanov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6284
Tên thay thế 1981 EM19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8303472
Viễn điểm quỹ đạo 2.8805234
Độ lệch tâm 0.0087861
Chu kỳ quỹ đạo 1762.4098252
Độ bất thường trung bình 14.55740
Độ nghiêng quỹ đạo 1.24260
Kinh độ của điểm nút lên 333.77041
Acgumen của cận điểm 52.31335
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

6284 Borisivanov (1981 EM19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6284 Borisivanov
6534--6284-borisivanov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)