User Tools

Site Tools


6535--6426-van-sek-la-gi

6426 Vanýsek là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1377.7043427 ngày (3.77 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
6535--6426-van-sek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)