User Tools

Site Tools


6536--6556-arcimboldo-la-gi

Arcimboldo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 29 tháng 12 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6556
Đặt tên theo Giuseppe Arcimboldo
Tên thay thế 1989 YS6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9084649
Viễn điểm quỹ đạo 2.4930493
Độ lệch tâm 0.1328144
Chu kỳ quỹ đạo 1192.4950720
Độ bất thường trung bình 272.88672
Độ nghiêng quỹ đạo 4.98564
Kinh độ của điểm nút lên 103.49503
Acgumen của cận điểm 286.08070
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

6556 Arcimboldo (1989 YS6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 12 năm 1989 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6556 Arcimboldo
6536--6556-arcimboldo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)