User Tools

Site Tools


6537--6675-sisley-la-gi

Sisley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6675
Đặt tên theo Alfred Sisley
Tên thay thế 1493 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5117911
Viễn điểm quỹ đạo 3.6353615
Độ lệch tâm 0.1827790
Chu kỳ quỹ đạo 1968.1782750
Độ bất thường trung bình 52.86468
Độ nghiêng quỹ đạo 1.57228
Kinh độ của điểm nút lên 67.06955
Acgumen của cận điểm 56.31219
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

6675 Sisley (1493 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6675 Sisley
6537--6675-sisley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)