User Tools

Site Tools


6538--6804-maruseppu-la-gi

Maruseppu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6804
Đặt tên theo Maruseppu
Tên thay thế 1995 WV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0050015
Viễn điểm quỹ đạo 2.4783177
Độ lệch tâm 0.1055727
Chu kỳ quỹ đạo 1225.8940283
Độ bất thường trung bình 206.87515
Độ nghiêng quỹ đạo 3.20575
Kinh độ của điểm nút lên 246.69383
Acgumen của cận điểm 240.23348
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

6804 Maruseppu (1995 WV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1995 bởi A. Nakamura ở Kuma.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6804 Maruseppu
6538--6804-maruseppu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)