User Tools

Site Tools


6539--6938-soniaterk-la-gi

Soniaterk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6938
Đặt tên theo Sonia Delaunay
Tên thay thế 5140 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7167809
Viễn điểm quỹ đạo 3.2771797
Độ lệch tâm 0.0934939
Chu kỳ quỹ đạo 1895.0656859
Độ bất thường trung bình 294.86968
Độ nghiêng quỹ đạo 9.10299
Kinh độ của điểm nút lên 279.41872
Acgumen của cận điểm 23.93928
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

6938 Soniaterk (5140 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6938 Soniaterk
6539--6938-soniaterk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)