User Tools

Site Tools


6541--7143-haramura-la-gi

Haramura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 17 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7143
Tên thay thế 1995 WU41
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6007341
Viễn điểm quỹ đạo 3.5824537
Độ lệch tâm 0.1587724
Chu kỳ quỹ đạo 1985.5100784
Độ bất thường trung bình 147.23155
Độ nghiêng quỹ đạo 14.77055
Kinh độ của điểm nút lên 213.40386
Acgumen của cận điểm 149.45834
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

7143 Haramura (1995 WU41) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 11 năm 1995 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7143 Haramura
6541--7143-haramura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)