User Tools

Site Tools


6542--7270-punkin-la-gi

Punkin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 7 tháng 7 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7270
Tên thay thế 1978 NY7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6173948
Viễn điểm quỹ đạo 3.7902690
Độ lệch tâm 0.1830424
Chu kỳ quỹ đạo 2094.6093135
Độ bất thường trung bình 65.51290
Độ nghiêng quỹ đạo 2.73489
Kinh độ của điểm nút lên 96.14942
Acgumen của cận điểm 217.38278
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

7270 Punkin (1978 NY7) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 7 năm 1978 bởi S. J. Bus ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7270 Punkin
6542--7270-punkin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)