User Tools

Site Tools


6543--7415-susumuimoto-la-gi

Susumuimoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 14 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7415
Tên thay thế 1990 VL8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6939559
Viễn điểm quỹ đạo 3.6682561
Độ lệch tâm 0.1531386
Chu kỳ quỹ đạo 2072.3620472
Độ bất thường trung bình 62.21354
Độ nghiêng quỹ đạo 2.63411
Kinh độ của điểm nút lên 110.92432
Acgumen của cận điểm 244.90565
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

7415 Susumuimoto (1990 VL8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1990 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7415 Susumuimoto
6543--7415-susumuimoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)