User Tools

Site Tools


6544--7553-buie-la-gi

Buie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 30 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7553
Tên thay thế 1981 FG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0389429
Viễn điểm quỹ đạo 2.7432785
Độ lệch tâm 0.1472821
Chu kỳ quỹ đạo 1350.5104254
Độ bất thường trung bình 135.18848
Độ nghiêng quỹ đạo 3.28041
Kinh độ của điểm nút lên 74.73300
Acgumen của cận điểm 95.94995
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

7553 Buie (1981 FG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 3 năm 1981 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7553 Buie
6544--7553-buie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)