User Tools

Site Tools


6546--6098-mutojunkyu-la-gi

6098 Mutojunkyu (tên chỉ định: 1991 UW3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Masanori Matsuyama và Kazuro Watanabe ở Kushiro, Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 31 tháng 10 năm 1991. Nó được đặt theo tên Junkyu Muto, a Japanese sculptor và painter living in Italy.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
6546--6098-mutojunkyu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)