User Tools

Site Tools


6548--6285-ingram-la-gi

Ingram
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6285
Tên thay thế 1981 EA26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1804046
Viễn điểm quỹ đạo 3.1860306
Độ lệch tâm 0.1873918
Chu kỳ quỹ đạo 1605.3963436
Độ bất thường trung bình 85.87451
Độ nghiêng quỹ đạo 1.98202
Kinh độ của điểm nút lên 218.64795
Acgumen của cận điểm 292.36090
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

6285 Ingram (1981 EA26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6285 Ingram
6548--6285-ingram-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)