User Tools

Site Tools


6549--6428-barlach-la-gi

Barlach
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6428
Đặt tên theo Ernst Barlach
Tên thay thế 3513 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3865886
Viễn điểm quỹ đạo 2.7712236
Độ lệch tâm 0.0745733
Chu kỳ quỹ đạo 1512.6961851
Độ bất thường trung bình 154.57562
Độ nghiêng quỹ đạo 9.22771
Kinh độ của điểm nút lên 307.72776
Acgumen của cận điểm 90.85926
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

6428 Barlach (3513 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6428 Barlach
6549--6428-barlach-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)