User Tools

Site Tools


6550--6557-yokonomura-la-gi

Yokonomura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Nomura và K. Kawanishi
Nơi khám phá Minami-Oda
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6557
Tên thay thế 1990 VR3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5725426
Viễn điểm quỹ đạo 3.7526900
Độ lệch tâm 0.1865777
Chu kỳ quỹ đạo 2054.3203384
Độ bất thường trung bình 37.39804
Độ nghiêng quỹ đạo 7.80943
Kinh độ của điểm nút lên 43.17519
Acgumen của cận điểm 12.80862
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

6557 Yokonomura (1990 VR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1990 bởi T. Nomura và K. Kawanishi ở Minami-Oda.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6557 Yokonomura
6550--6557-yokonomura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)