User Tools

Site Tools


6551--6676-monet-la-gi

Monet
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6676
Đặt tên theo Claude Monet
Tên thay thế 2083 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6619105
Viễn điểm quỹ đạo 3.6549447
Độ lệch tâm 0.1572039
Chu kỳ quỹ đạo 2050.2404590
Độ bất thường trung bình 291.94525
Độ nghiêng quỹ đạo 0.96964
Kinh độ của điểm nút lên 165.39812
Acgumen của cận điểm 339.70432
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

6676 Monet (2083 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6676 Monet
6551--6676-monet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)