User Tools

Site Tools


6552--6805-abstracta-la-gi

Abstracta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6805
Tên thay thế 4600 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6676021
Viễn điểm quỹ đạo 3.6926153
Độ lệch tâm 0.1611601
Chu kỳ quỹ đạo 2071.3876122
Độ bất thường trung bình 51.05854
Độ nghiêng quỹ đạo 1.89457
Kinh độ của điểm nút lên 136.82302
Acgumen của cận điểm 339.38544
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

6805 Abstracta (4600 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

6552--6805-abstracta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)