User Tools

Site Tools


6553--6939-lestone-la-gi

Lestone
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Leland Cunningham
Nơi khám phá Mount Wilson
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1952
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6939
Tên thay thế 1952 SW1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3307556
Viễn điểm quỹ đạo 2.8491520
Độ lệch tâm 0.1000783
Chu kỳ quỹ đạo 1522.4269346
Độ bất thường trung bình 299.43909
Độ nghiêng quỹ đạo 14.08084
Kinh độ của điểm nút lên 36.62224
Acgumen của cận điểm 184.36300
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0212
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.70

6939 Lestone (1952 SW1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1952 bởi Leland E. Cunningham ở Mount Wilson.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6939 Lestone
6553--6939-lestone-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)