User Tools

Site Tools


6556--7144-dossobuono-la-gi

Dossobuono
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Madonna di Dossobuono
Nơi khám phá Dossobuono
Ngày khám phá 20 tháng 5 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7144
Đặt tên theo Dossobuono
Tên thay thế 1996 KQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0734615
Viễn điểm quỹ đạo 2.7584975
Độ lệch tâm 0.1417719
Chu kỳ quỹ đạo 1371.6341337
Độ bất thường trung bình 342.60572
Độ nghiêng quỹ đạo 6.26274
Kinh độ của điểm nút lên 154.94149
Acgumen của cận điểm 167.43077
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

7144 Dossobuono (1996 KQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 5 năm 1996 bởi Madonna di Dossobuono ở Dossobuono.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7144 Dossobuono
6556--7144-dossobuono-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)