User Tools

Site Tools


6557--7271-doroguntsov-la-gi

Doroguntsov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7271
Tên thay thế 1979 SR2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2748015
Viễn điểm quỹ đạo 3.9483953
Độ lệch tâm 0.2689283
Chu kỳ quỹ đạo 2004.8124409
Độ bất thường trung bình 61.81750
Độ nghiêng quỹ đạo 2.99263
Kinh độ của điểm nút lên 318.80124
Acgumen của cận điểm 59.84348
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

7271 Doroguntsov (1979 SR2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7271 Doroguntsov
6557--7271-doroguntsov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)